Ashtanga Yoga houdt zich bezig met acht verschillende disciplines van de Yoga. Deze 8 punten,  het Achtvoudige Pad, vormen de basis van de Ashtanga Yoga. Binnen Ashtanga wordt aandacht besteed aan: deugdzaamheid, reinheid, asana’s, ademhaling, controle over de zintuigen, concentratie en meditatie en uiteindelijk; verlichting en gelukzaligheid.

In onze lessen houden wij ons voornamelijk bezig met de Asana’s (lichamelijke oefeningen), Pranayama (ademhaling) en meditatie. Ashtanga Yoga maakt gebruik van vaststaande series van opeenvolgende oefeningen. Het einde van elke oefening vormt het begin voor de volgende oefening, het loopt dynamisch in elkaar over en wordt ook wel Vinyasa (flow) genoemd.